Серце людини

a) однокамерне

b)
двокамерне

c) трикамерне

d) чотирикамерне

e) не має камер

184. З яких шарів складається власне серце

a) епікард

b) перикард

c) епідерма

d) міокард

e) ендокард

185. Яке має значення вислів «грудна жаба»?

a) брадикардія

b) тахікардія

c) стенокардія

d) серцева недостатність

e) інфаркт міокарда

186. Виберіть правильне(-і) твердження стосовно серцево-судинної системи:

a) м'язова оболонка судин вистелена гладкими міоцитами

b) серце складається з трьох шарів

c) серце знаходиться в правій частині грудної порожнини

d) від правого шлуночка кров рухається по легеневій вені

e) по артеріях кров тече лише від серця

187. Водієм ритму серця є:

a) серцевий м’яз

b) сино-атріальний вузол

c) кардіоміоцити серця

d) довгастий мозок

e) кора мозку

188. Яка головна функція лежить в основі сино-атріального вузла?

a) автоматія

b) збудження

c) провідність

d) витривалість

e) діастола

189. Що зображено під знаком «Х»?

190. Вкажіть номер, де зображено мітральний клапан.

a) 2

b) 4

c) 5

d) 11

e) 13

191. Вкажіть номер, де зображено лівий шлуночок.

a) 3

b) 4

c) 5

d) 9

e)
13

192. Під № 10 зображено

a) легеневу артерію

b) легеневу вену

c) верхню порожнисту вену

d) нижню порожнисту вену

e) аорту

193. Вкажіть правильну послідовність руху крові, починаючи з місця виходу її з серця

  a b c d e
         
         
         
         
         

a) правий шлуночок

b) система органів

c) праве передсердя

d) лівий шлуночок

e) порожнисті вени

194. Вкажіть правильну послідовність току крові малим колом кровообігу

a) легенева вена

b) легені

c) легенева артерія

d) лівий шлуночок

e) ліве передсердя

  a b c d e
         
         
         
         
         

195. Встановіть відповідність між клапаном та його локалізацією:

1. Двостулковий клапан між правим передсердям та легеневою веною
2. Тристулковий клапан між лівим передсердям та лівим шлуночком
3. Півмісяцеві клапани між легеневою веною та лівим шлуночком
  між лівим шлуночком та легеневої артерії
  між правим передсердям та правим шлуночком

196. Встановіть відповідність між захворюванням серцево-судинної системи та її характеристикою



1. ішемічна хвороба a. Зменшення частоти скорочення серця - менше 60 ударів за хвилину називається
2. брадикардія b. Збільшення частоти скорочення серця - більш ніж 60 ударів за хвилину називається
3. тахікардія c. Порушення ритму серця
4. інфаркт міокарда d. Захворювання, яке характеризується порушенням кровопостачання міокарду внаслідок пошкодження коронарних артерій
5. аритмія e.Гостре захворювання серця, обумовлене розвитком одного або кількох вогнищ омертвіння в серцевому м'язі і виявляється порушенням серцевої діяльності


197. Виберіть лише правильні твердження з кожного стовпчика. Завдання вважається виконаним, якщо правильно вказано правильне твердження в кожному із стовпчиків.

Зубець Q зображено під № Вкажіть номер зубця, період між якими утворює серцевий цикл На малюнку зображено відрізок
1. 2 1. 1 1. електрокардіограми
2. 3 2. 3 2. електроенцефалограми
3. 4 3. 5 3. фонокардіограми

198. Виберіть лише правильне твердження з кожного стовпчика. Завдання вважається виконаним, якщо правильно вказано правильне твердження в кожному із стовпчиків.

Систола шлуночків триває Загальносерцеве напруження називається Найкоротший період часу спостерігається у
1. 0,1 с 1. систола 1. систолі шлуночків
2. 0,3 с 2. діастола 2. діастолі шлуночків
3. 0,8 с 3. перенавантаження 3. діастолі передсердь

199. Виберіть лише правильне твердження з кожного стовпчика. Завдання вважається виконаним, якщо правильно вказано правильне твердження в кожному із стовпчиків.



Центри, що відповідають за тонус судин розміщуються у: Яку будову мають капіляри? Загальний периферичний опір судин буде збільшуватися при:  
1. корі великих півкуль 1. одношарову звуженні артеріол
2. гіпоталамус 2. двошарову розширенні венул
3. середньому мозку   3. багатошарову розширенні венул

200. Виберіть з кожного стовпчика лише правильне твердження. Завдання вважається виконаним, якщо правильно вказано правильне твердження в кожному із стовпчиків.

Структурно-функціональною одиницею серцевого м’яза є: Серцевий м’яз побудований з: Серцевий м’яз має назву
1. гепатоцит 1. сполучної тканини 1. епікард
2. кардіоміоцит 2. різновиду гладенької м’язової тканини 2. міокард
3. міофібрила 3. різновиду поперечно - посмугованої м’язової тканини 3. ендокард

«Дихальна система»

201. Вкажіть середню кількість дихальних рухів за хвилину в дорослої людини в спокійному стані

a) 5

b) 15

c) 30

d) 45

e) 56

202. Проаналізуйте твердження щодо органів людини і вкажіть правильні:

І – система органів, яка забезпечує клітинне дихання; ІІ – стрілкою вказано трахея; ІІІ – ліва легеня складається 3 сегментів

a) тільки І

b) тільки ІІ

c) І і ІІІ

d) ІІ і ІІІ

e)
І, ІІ і ІІІ

203. Укажіть м’яз, який бере участь у дихальних рухах.

a) двоголовий

b) діафрагма

c) кравецький

d) міжреброві

e) триголовий

204.Все належить до хвороб дихальної системи КРІМ

a) риніт

b) бронхіт

c) туберкульоз

d) сальмонельоз

e) гайморит

205. Назвіть орган дихальної системи, у якому розташовані нюхові рецептори.

a) носоглотка

b) бронх

c) трахея

d) носова порожнина

e) ротоглотка

206. Укажіть загальну кількість часток у легенях людини.

a) три

b) п’ять

c) чотири

d) дві

e) шість

207. Укажіть структури організму, у капілярах яких утворюється оксигемоглобін.

a) нирки

b) серце

c) нефрони

d) альвеоли

e) мітохондрії

208. Назвіть характеристику карбоксигемоглобіну.

a) не здатний переносити кисень

b) утворюється при поєднанні гемоглобіну з киснем

c) забезпечує перенесення вуглекислого газу

d) поліпшує перенесення кисню кров’ю

e) активує дихальні центри головного мозку

209. Укажіть орган, який містить голосовий апарат.

a) носова порожнина

b) гортань

c) трахея

d) бронх

e) носоглотка

210. Укажіть гуморальний фактор, здатний прискорити частоту дихальних рухів.

a) підвищення концентрації О2 в крові

b) зниження концентрації О2 в крові

c) зниження концентрації СО2 в крові

d) підвищення концентрації СО2 в крові

e) зниження рН крові

211. Назвіть м’язи, які розслабляються під час глибокого вдиху.

a) м’язи грудної клітки та плечового поясу

b) м’язи міжреберні та черевної стінки

c) м’язи міжреберні та діафрагма

d) м’язи міжреберні та плечового поясу

e) діафрагма та м’язи грудної клітки

212.Укажіть структуру, у яку надходить повітря у бронхіоли під час вдиху.

a) трахея

b) альвеола

c) носова порожнина

d) бронх

e) ротоглотка

213. Укажіть структуру, у яку надходить повітря з бронхіол під час видиху.

a) альвеола

b) трахея

c) бронх

d) носоглотка

e) носова порожнина

214. Що належить до верхніх дихальних шляхів?

a) гортань

b) трахея

c) бронх

d) глотка

e) носова порожнина

215. Що вкриває альвеолу із середини?

a) плоский епітелій

b) сурфактант

c) слиз

d) війчастий епітелій

e) сполучна тканина


Прочитайте также: