Рубрика - Бухгалтерия - страница 1854

ВАРИАНТ 3 I. Часть 1.Сформулируйте содержание принципа справедливости налогообложения (по А. Смиту). 2.Дайте определение объекта налогообложения и налоговой базы. 3.Перечислите ко...


Управленческая практика свидетельствует о том, что при принятии и реализации решений определенная часть руководителей использует неформальные методы, которые основываются на аналит...


1) щорічні відпустки: - основна відпустка; - додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці; - додаткова відпустка за особливий характер праці; - інші додатко...


Необхідність проведення економічних реформ у країні та прийняття ряду антикризових заходів продиктована необхідністю пристосування до актуальних світових економіко-фінансових умов ...


Міжнародні розрахунки являють собою систему організації та регулювання платежів у сфері міжнародних відносин. Суб'єктами міжнародних розрахунків є інституційні одиниці Системи наці...


Сімейний бюджет – це ключовий принцип управління фінансами в родині та чудова можливість сформувати стосунки довіри між чоловіком та жінкою. Бюджет вважається родинним, якщо врахов...