Рубрика - Дизайн - страница 2493

Створення презентації. Презентація- це набір слайдів, де є текст, графічні об'єкти, рисунки, кнопки тощо. Презентація може містити звук, відео та анімацію - три основні компоненти ...


Папку створюють командами "Створити => Папка" за допомогою пункту меню "Файл" або контекстного меню робочого поля вікна папки або піктограми на панелі інстру...


ЗМІСТ РОБОТИ Вступ 1. Створення і макетування документа 2. Створення графічних елементів 3. Текстові блоки, операції над ними 4. Робота з кольорами ...


У пункті меню "Вид" вибрати підпункт "Панели инструментов". Перейти на каскадне підменю і відмітити пункт "Рисование", або вибрати кнопцю на панелі ...


В палітрі Tools (Інструменти) зібрані піктограми всіх інструментів, призначених для створення різних графічних ефектів. Це стрілка для виділення об’єктів, інструмент Текст, обертан...


На початковому етапі роботи з базами даних, доцільно підготувати структури таблиць бази даних. У структурі таблиці слід чітко визначити назви полів, які дані будуть в цьому полі і...