Ринкові курси на момент розрахунку по форвардній угоді на 01.09.1998 року

- курс продажу 3,458.

Результати форвардної угоди:

- при купівлі (2,3553-3,391)*400000,00 USD = - 414280,00 грн. – додаткова економія. 

- при купівлі (2,2649-3,458)*400000,00 USD = - 477240,00 грн. – додаткові витрати. 

Отже за таких обставин вигідно купувати долари, ніж їх продавати.

Завдання 4 . Провести необхідні розрахунки для визначення ефективності угод репорт і депорт для доларів США за українські гривні, укдадених – 01.07.1998 року; 01.08.1998 року; 01.09.1998 року.  

  Визначити додаткову економію або додаткові витрати, що виникають в результаті порівняння із ринковими курсами на дату завершення свопу курсів форвард, звфіксованих в угодах. Зробити висновки.

УГОДА РЕПОРТ – це продаж валюти на умовах “спот” і одночасна купівля на умовах”форвард”.

4.1. На 01.07.1998 року курс продажу “спот” становить 2,094 UAH за 1 USD.

400000,00 USD * 2,094 = 837600,00 грн.

На 01.07.1998 року 2-х місячний курс купівлі “форвард” становить 2,1884 UAH за 1 USD.

400000,00 USD * 2,1884 = 875360,00 грн.

Отже , угода репорт в даному випадку є ефективною ,тому, що хоча прямі витрати є 37760,00 грн. , але через 2 місяці цю ж саму суму можна буде купити ще дорожче : 400000,00 USD * 2,25 = 900000,00 грн. А це з покриттям витрат прямих становить ще й 24640,00 грн. прибутку.

4.2. На 01.09.1998 року курс продажу “спот” становить 2,261 UAH за 1 USD.

400000,00 USD * 2,261 = 904400,00 грн.

На 01.09.1998 року 2-х місячний курс купівлі “форвард” становить 2,3553 UAH за 1 USD.

400000,00 USD * 2,3553 = 942120,00 грн.

Отже , угода репорт в даному випадку є ефективною ,тому, що хоча прямі витрати є 37720,00 грн. , але через 2 місяці цю ж саму суму можна буде купити ще дорожче : 400000,00 USD * 3,428 = 1371200,00 грн. А це з покриттям витрат прямих становить ще й 429080,00 грн. прибутку.

УГОДА ДЕПОРТ – це купівлі валюти на умовах “спот ” і одночасний продаж на умовах”форвард”.

4.3. На 01.07.1998 року курс купівлі “спот” становить 2,051 UAH за 1 USD.

400000,00 USD * 2,051 = 820400,00 грн.

На 01.07.1998 року 2-х місячний курс продажу “форвард” становить 2,0992 UAH за 1 USD.

400000,00 USD * 2,0992 = 839680,00 грн.

Отже , угода репорт в даному випадку є не ефективною ,тому, що хоча прямі прибутки і склали є 19280,00 грн. , але через 2 місяці цю ж саму суму можна буде продати ще дорожче : 400000,00 USD * 2,25 = 900000,00 грн. А це з покриттям прямих прибутків складе ще й 60320,00 грн. збитків.

4.4. На 01.09.1998 року курс купівлі “спот” становить 2,238 UAH за 1 USD.

400000,00 USD * 2,238 = 895200,00 грн.

На 01.09.1998 року 2-х місячний курс продажу “форвард” становить 2,2649 UAH за 1 USD.

400000,00 USD * 2,2649 = 905960,00 грн.

Отже , угода репорт в даному випадку є не ефективною ,тому, що хоча прямі прибутки і склали є 10760,00 грн. , але через 2 місяці цю ж саму суму можна буде продати ще дорожче : 400000,00 USD * 3,428 = 1371200,00 грн. А це з покриттям витрат прямих прибутків складе ще й 465240,00 грн. збитків

Висновок : з приведених вище розрахунків виходить , що угоди репорт в данний проміжок часу є набагато вигіднішими за угоди депорт.

Завдання 5 . Виконати необхідні розрахунки для визначення ефективності опціонних угод на купівлю і продаж доларів США за українські гривні , укладених 01 числа кожного місяця розрахункового періоду, якщо власник опціону при його купівлі сплачує продавцю премію в розмірі 0,04 UAH за 1 USD.

ФОРВАРДНИЙ ОПЦІОН (OPTION) - це контракт, укладений між двома контрагентами, один із яких виписує і продає опціон (при цьому він є продавцем опціону), а іншої купує його й одержує право протягом обговореного в умовах опціону терміну або купити за фіксованою ціною визначену суму іноземної валюти в продавця опціону (у випадку валютного опціону на покупку), або продати визначену суму валюти продавцю опціону (опціон на продаж). Таким чином, особливість опціону полягає в тім, що в угоді купівлі-продажу покупець здобуває не титул власності (тобто іноземну валюту), а право на її придбання. При цьому покупець опціону виплачує продавцю своєрідні комісійні, котрі іменуються премією. У цій угоді продавець контракту приймає на себе визначені обов'язки ( чипродати купити визначену суму валюти) у залежності від умов опціону. Покупець же опціону одержує право чи купити продати визначену суму валюти.

5.1. Опціонна угода укладена 01.07.1998 року на купівлю і продаж доларів США за українські гривні .

Сума валюти 400000,00 USD.

Курс обміну – 2,0647 .

Дата завершення опціонного періоду – 01.09.1998 року.

Премія – 0,04 UAH за 1 USD.

Рішення :

400000,00 * 2,0647 + 400000,00*0,04 = 841880,00 грн.

Курс обміну на 01.09.1998 року складає 2,25.

400000,00 * 2,25 = 900000,00 грн.

841880,00 – 900000,00 = 58120,00 грн.

Отже, для власника опціону ця угода є вигідною він одержить прибуток 58120,00 грн., на цю ж суму отримає збитків продавець.

5.2. Опціонна угода укладена 01.09.1998 року на купівлю і продаж доларів США за українські гривні .

Сума валюти 400000,00 USD.

Курс обміну – 2,25 .

Дата завершення опціонного періоду – 01.11.1998 року.

Премія – 0,04 UAH за 1 USD.

Рішення:

400000,00 * 2,25 + 400000,00*0,04 = 916000,00 грн.

Курс обміну на 01.09.1998 року складає 3,428.

400000,00 * 3,428 = 1371200,00 грн.

900000,00 – 1371200,00 = - 471200,00 грн.

Отже, для власника опціону ця угода є вигідною він одержить прибуток 471200,00 грн., на цю ж суму отримає збитків продавець.  

Висновок: ефективність опціонної угоди залежить від коливання валютного курсу. Чим більше підвищення курсу, тим вигіднішою стає опціонна угода для власника опціону.

Л І Т Е Р А Т У Р А

1. Інструкція з організвції емісійно-касової роботи в установах банків України. Затверджено Постановою Правління Національного банку України № 129 від 07.07.1994 року .

2. Банківська енциклопедія під редакцією д.ек.н.професора Мороза А.М.

3. Банківська справа під редакцією д.ек.н.професора Лаврушина О.І. Москва “Фінанси та статистика” 1999 рік.


Прочитайте также: