Основи конституційного права ФРН. здійснює заходи щодо поліпшення роботи енергетики, підпри­ємств, транспорту, а також житлового будівництва; Партія де­мократичного соціалізму (ПДС) – ліва

292

Розділ 20

Ці чотири партії протягом більше чотирьох десятиріч від їх зас­нування пройшли значні зміни. На рівні федерації протягом цьо­го часу вони всі принаймні один раз створювали коаліції одна з одною або були в опозиції. Сьогодні вони вважають себе народ­ними партіями, що представляють всі верстви суспільства. Вони мають різні крила, що віддзеркалюють різноманітні позиції у ла­вах однієї партії.

Від 1983 до 1990 років у Бундестагу була представлена партія «Зелених». Вона була заснована на рівні федерації у 1979 р., а з бігом часу ввійшла до кількох земельних парламентів. Партія, яку спочатку об’єднувала супротивників атомної енергії і групи про­тесту з пацифістськими тенденціями, виникла із радикального Руху за охорону навколишнього середовища. Під час виборів до Бундестагу у 1990 р. Зелені не набрали потрібних п’яти відсотків голосів. Проте об’єднаний з ними за списком «Союз ’90» спромі­гся ввійти до Бундестагу. Це угруповання походить від руху за громадянські права, який у 1989–90 роках разом з іншими парті­ями і рухами досяг змін у колишній НДР. Партії «Союз ’90» і «Зе­лені» 14 травня 1993 р. об’єдналися в одну партію «Союз ’90/Зе-лені», яку 1994 р. було обрано до Бундестагу.

ПДС, як вже зазначалося, є наступницею колишньої держав­ної партії НДР – Соціалістичної Єдиної Партії Німеччини (СЄПН). В об’єднаній Німеччині вона не змогла стати великою політич­ною силою. ПДС увійшла у 1990 р. до німецького Бундестагу, так само як і об’єднана за списком група «Союз ’90/Зелені», лише з причини спеціального регулювання для партій у нових федераль­них землях – роздільне застосування п’ятивідсоткового обмеження у нових і старих землях. Під час виборів до Бундестагу в 1994 р. ПДС увійшла до Бундестагу на основі чотирьох прямих мандатів, здобутих у Берліні.

П’ятивідсоткове обмеження.Із тих 36 партій, що брали участь у перших виборах до Бундестагу у 1949 р., в обраному 1990 р. пар­ламенті залишилося лише чотири. Ця концентрація пояснюється, передусім, запровадженим у 1953 р. і загостреним у 1957 р. засте­реженням щодо обмеження. Відповідно до нього у парламент про­ходять тільки ті партії, які отримають щонайменше п’ять відсотків дійсних голосів виборців або три прямих мандати. Федеральний конституційний суд визнав це застереження. Метою цього регу­лювання було уникнення розщеплення політичного ландшафту


Прочитайте также: