Основи конституційного права ФРН. жень конституцій земель і розглядом скарг на порушення закріп­лених у них прав

Федералізм і самоврядування

Вже в самій назві держави «Федеративна Республіка Німеч­чина» знаходить вираз її федеративна структура. Федеративна Республіка складається із 16 земель: Баварія, Баден-Вюртемберг, Берлін, Бранденбург, Бремен, Гамбург, Гесен, Мекленбург-Перед-ня Померанія, Нижня Саксонія, Рейланд-Пфальц, Саар, Саксо­нія, Саксонія-Анхальт, Північний Рейн-Вестфалія, Тюрингія, Шлезвіг-Гольштейн. Із 16 земель є містами: (Берлін – столиця; Гамбург і Бремен – у минулому були містами-республіками і вхо­дили до Ганзейського Союзу.

304

Розділ 20

Землі дуже сильно різняться за територією і кількістю насе­лення. Найменша земля – це Бремен (404 кв. км і 680 тис. меш­канців). Найбільша за територією – Баварія (70,5 тис. кв. км), а найнаселеніша – Півнійчний Рейн-Вестфалія (близько 18 млн мешканців). Однак федерацію у Німеччині неможливо вважати асиметричною. Усі землі мають рівні права.

Землі також мають свої конституції, виборний законодавчий орган – ландтаг (у 15 землях – однопалатний, а в Баварії – двопа­латний) – уряд здійснює свою роботу на чолі з прем’єр-міністром. Одинадцять земель первісної території федерації були відновлені або створені після 1945 року. Після перших вільних виборів у колишній НДР 18 березня 1990 р. парламентарії Народної пала­ти ухвалили рішення про утворення п’яти нових федеральних зе­мель. З жовтня 1990 року НДР, а також й землі Бранденбург, Мекленбург, Передня Померанія, Саксонія-Анхальт та Тюрин-гія приєднуються до Федеративної Республіки Німеччина. Оди­надцять регіонів Східного Берліна об’єдналися з федеральною землею Берлін. Федеральні землі не є провінціями, це – держави з власною державною владою. Вони мають власну конституцію землі, яка повинна відповідати засадам республіканської, демок­ратичної і соціальної правової держави у суді Основного закону. В іншому землі мають широкі права для розробки їх власної кон­ституції.

Принцип федеративної держави належить до недоторканних конституційних засад. Проте сьогоднішні землі не є незмінними. Щодо перерозподілу території федерації Основний закон має відповідні положення. Спільна конституційна комісія федерації і земель запропонувала полегшення щодо процедурних питань.

Федеративний державний лад має довгу конституційну тра­дицію, яка була перервана лише єдинодержавністю націонал-со­ціалістів у 1933–1945 рр. Німеччина належить до класичних країн з федеральною державністю. Федералізм себе виправдав: від до­зволяє набагато легше вправлятися із регіональними властивос­тями і проблемами, ніж це могла б зробити центральна урядова влада.

Комунальне самоврядуванняяк символ громадської свободи має в Німеччині традицію. Воно сягає до привілеїв вільних міст у середньовіччі, коли міське громадянське право звільняло людей


Прочитайте также: