Основи конституційного права Сполучених Штатів Америки     281

За винятком округу Колумбія, судді всіх окружних судів по­винні постійно проживати на території свого округу. Сесії окруж­них судів проводяться через певні проміжки часу за чергою в різних містах округу.

Більшість справ і спірних питань, які розглядаються в окруж­них судах, порушуються самими судами і пов’язані з порушен­ням федеральних законів, наприклад, поштові зловживання, кра­діжка державної власності, порушення законів про якість про­довольчих товарів, про банківські операції або у випадку

282

Розділ 19

шахрайства. Це єдині федеральні суди, в яких вердикт про винність обвинуваченого виноситься Великим журі присяжних, а остаточний вирок виносить Малий склад журі.

Спеціальні суди.На додаток до федеральних судів загальної юрисдикції час від часу виникає необхідність у створенні спе­ціальних судів. Це так звані «легіслативні» суди, вони були ство­рені законодавчим актом Конгресу. Судді в цих судах, як і їх ко­леги в інших федеральних судах, призначаються Президентом з узгодження Сенату на період усього життя.

Мабуть найважливіший з цих судів – Претензійний суд, який був створений у 1855 р. для розгляду грошових позовів, які пред’яв­ляли Сполученим Штатам. Крім нього, спеціальними судами є Митний суд, що займається виключно цивільними справами, які пов’язані з податками і зборами, на імпортовані товари. Апеля­ційний суд з митних і патентних питань займається апеляційними скаргами за рішеннями Митного суду і Бюро патентів США.

Американський федералізм

Сполучені Штати Америки – федеративна держава.Суб’єкта­ми федерації є 50 штатів і федеральний округ Колумбія з розта­шованою в ньому столицею – м. Вашингтон. Територія федерації включає також острови Пуерто-Ріко і Гуам. Острови Мікронезії (республіка Палау, Сполучені Штати Мікронезії та ін.) є «асоці­йованими державами» із США. Вони мають обрані парламенти і президентів. Пуерто-Ріко вважається «державою, що вільно при­єдналася». Закони США мають тут верховенство як і в Штатах, але всі ці території не мають свого представництва в Сенаті, а у Палаті представників – тільки делегата з правом дорадчого голо­су. В прямому правлінні находяться також острови Східне Самоа та Віргінські острови, які мають статус територій США.

Штати – державні утворення, але вони не володіють держав­ним суверенітетом і не мають права виходу із США. Вони прий­мають свої конституції, які відповідають основним положенням Конституції Сполучених Штатів Америки.

Структура органів штатів відповідає структурі федеральних органів. Законодавчу владу у штаті здійснює лігіслатура (як пра­вило однопалатна), виконавчу – обраний населенням губернатор, судову – Верховний Суд та інші суди штату.


Прочитайте также: