Основи конституційного права Сполучених Штатів Америки     275

Кожний штат має у Конгресі двох сенаторів. Так, найменший штат Род-Айленд, з територією всього 3156 кв. км, має таке ж представництво у Сенаті, як і найбільший штат Аляска, площею 1 524640 кв. км.

Загальна кількість членів Палати представників встановлюєть­ся Конгресом. Далі ця кількість розподіляється між штатами про-

276

Розділ 19

порційно кількості їх населення. Разом із тим, кожному штату, незалежно від кількості його мешканців, Конституцією гаранто­вано право мати не менше одного члена Палати представників. На теперішній час шість штатів: Аляска, Делавер, Невада, Північна Дакота, Вермонт та Вайомінг мають лише по одному представни­ку. З іншого боку, шість штатів мають у цій палаті більш ніж по двадцять представників і лише одна Каліфорнія – 43. Згідно з Конституцією кожні десять років має відбуватися перепис насе­лення, і згідно з його змінами перерозподіляються місця у Палаті представників. Спочатку кількість членів цієї Палати не мала бути більше ніж по одному від кожних 30000 громадян. У першій Па­латі представників було 65 членів, а після першого перепису їх кількість збільшилась до 106. Якби цей принцип представництва зберегли, то представників було б біля 7000. На сьогодні Палата представників налічує 435 членів, по одному від кожних 480000 мешканців США. Законодавчі органи штатів поділяють кожний штат на виборчі округи, які мають бути приблизно рівними за кількістю населення. Раз на два роки виборці кожного виборчого округу обирають свого представника до Конгресу.

Сенатори обираються на виборах у штатах, які проводяться кожний парний рік. Термін повноважень сенаторів – шість років, тому що кожні два роки одна третя Сенату переобирається. Та­ким чином, дві треті Сенату – це люди, які мають досвід законо­давчої роботи.

Оскільки термін повноважень членів Палати представників – два роки, то загальний термін роботи Конгресу в даному складі – також два роки. 20-а поправка до Конституції закріплює, що Кон­грес повинен збиратися на звичайну сесію 3 січня кожного року, якщо цей термін не буде змінено самим Конгресом. Конгрес про­довжує роботу доти, поки його члени не проголосують за пере­рву, за звичаєм – у кінці року. Президент може скликати спец­іальну сесію, якщо в цьому буде необхідність. Сесії Конгресу про­водяться в Капітолії у Вашингтоні, округ Колумбія.

Повноваження Палати представників і Сенату.Кожна пала­та Конгресу має право законодавчої ініціативи з будь-яких пи­тань, за винятком фінансових законопроектів; останні повинні бути запропоновані в Палаті представників. Таким чином, має місце факт, що великі штати мають змогу більшою мірою вплива­ти на стан державної казни, ніж малі. Разом із тим, на практиці


Прочитайте также: