Основи конституційного права Польщі. Завдання постійних комісій Сенату визначаються інакше, ніж Сейму

У квітні 1989 р. Сейм прийняв закон «Про зміну Конституції ПНР», за яким замість Державної ради був утворений інститут президентства. Президент обирався на спільному засіданні Сей­му та Сенату, об’єднаних у Національні збори. Цей спосіб обран­ня Президента був змінений законом 1990 р. про обрання Прези­дента, а потім і Конституційним Законом «Про відносини між законодавчою та виконавчою владою Республіки Польща, а та­кож – територіальне самоврядування» від 17 жовтня 1992 р. Пре­зидент з того часу став обиратися виборцями безпосередньо.

Згідно зі ст. 126 діючої Конституції, Президент Республіки Польща є вищим представником Республіки Польща і гарантом безперервності державної влади. Президент слідкує за додержан-

452

Розділ 27

ням Конституції, стоїть на варті суверенітету і безпеки держави, а також недоторканності й цілісності її території.

Президент Республіки обирається нацією на загальних, рівних, прямих виборах таємним голосуванням строком на п’ять років і може бути обраний повторно лише один раз. Президентом Рес­публіки може бути обраний польський громадянин, якому випов­нилося на день виборів 35 років і який володіє повнотою вибор­чих прав до Сейму. Правом висувати кандидатів у Президенти користуються не менш як 100 тисяч громадян, які мають право обирати до Сейму.

Вибори Президента Республіки призначає Маршал Сейму на день, який припадає на період не раніше 100 днів і не пізніше 75 днів до завершення строку повноважень Президента, який обіймає цю посаду, а у випадку вакантності посади Президента – не пізніше 14-го дня після того, як стала вільною посада Президен­та. У цьому разі вибори мають відбутися через 60 днів після їх призначення.

Обраним Президентом Республіки вважається той кандидат, який дістав понад половину поданих дійсних голосів виборців. Якщо під час першого туру жоден з кандидатів не дістав необхід­ної кількості голосів, то на 14-й день після першого голосування проводиться повторне голосування. У цьому голосуванні беруть участь ті два кандидати, які під час першого голосування дістали по черзі найбільшу кількість голосів. Якщо один із цих двох кан­дидатів відмовився балотуватися, втратив виборче право або по­мер, на його місце при повторному голосуванні на вибори допус­кається кандидат, який дістав по черзі найбільшу кількість голосів під час першого голосування.

Обраним Президентом вважається кандидат, який у другому голосуванні дістав найбільше голосів. Під час виборів 2000 р. Президентом Республіки Польща був обраний на другий строк ще в першому турі лідер лівих сил Олександр Квасьневський. Дійсність обрання Президента Республіки підтверджується Вер­ховним Судом.

Термін повноважень Президента розпочинається з дня всту­пу на посаду, але до цього він повинен прийняти присягу перед Національними зборами. Президент не може обіймати ніякої іншої посади або виконувати які-небудь публічні функції, за ви­нятком тих, що пов’язані з виконанням своєї посади.


Прочитайте также: