Основи конституційного права Канади. при винесенні вердикту, зазвичай, потрібна їх одностайність

Розділ 26

Основи конституційного права

Російської Федерації

Російська Федерація – держава у східній частині Європи та у північній Азії. За територією Російська Федерація одна із най­більших країн – 17075 тис. кв. км. Столицею Російської Феде­рації є м. Москва – одне із найстаріших міст держави. Російська федерація є найбільш заселеною державою Європи (146,3 млн жителів). РФ – багатонаціональна країна, на її теренах мешка­ють майже 100 народів і народностей, що обумовлює федератив­ний устрій держави.

Тривалий час РФ входила до складу Радянського Союзу. Тому до 1993 р., коли на референдумі була прийнята нова Конституція, державний лад визначався так званими «радянськими конститу­ціями» 1918, 1925, 1937, 1978 рр.

Конституція РФ 1993 р.

До 1993 р. в Росії діяла Конституція 1978 р., до якої було вне­сено понад 300 поправок і доповнень, у тому числі й такі, як утво­рення Інституту президентства, Конституційного суду тощо. Кон­ституція 1978 р. вже не відповідала новій політичній ситуації, що склалася після серпня 1993 р. Процес підготовки проекту Кон­ституції був дуже тривалим. Перший з’їзд народних депутатів Росії створив Конституційну комісію, яка підготувала проект Конституції. Він був опублікований у листопаді 1991 р. Не­стабільність політичного життя, поляризація політичних сил не дозволили прийняти проект цієї Конституції. Тоді був підготов­лений так званий президентський проект Конституції. Відповід­но до Указу Президента від 20 травня 1993 р. була скликана Кон­ституційна нарада, мета якої – завершити підготовку президен­тського проекту Конституції. У роботі Конституційної наради взяли участь представники органів влади федерального рівня, суб’єктів федерації, місцевого самоврядування, політичних партій, юристи. Конституційна нарада схвалила проект і прийняла рішен­ня про винесення його на референдум. 12 рудня 1993 р. Консти­туція була прийнята. Гостра політична боротьба знайшла свій


Прочитайте также: