Основи конституційного права Японії. воренні бюджету беруть участь і представники громадськості

Кабінет міністрів.Згідно з Конституцією Японії Кабінет міністрів здійснює виконавчу владу (ст. 65). До нього входять

508

Розділ 30

Прем’єр-міністр та інші державні міністри. Конституція визна­чає також принцип громадянського кабінету (ст. 66). Під термі­ном «громадянська особа» розуміється особа, яка не знаходиться на військовій службі, ніколи не була професійним військовим і не пропагує мілітаристську ідеологію.

За традицією, головою Кабінету стає лідер партії парламент­ської більшості (ст. 67). У випадку, коли між палатами з цього питання виникають непорозуміння, або у випадку неприйняття Палатою радників рішення протягом 10 днів після рішення Па­лати представників (час перерви в роботі Парламенту не врахо­вується) рішення Палати представників стає рішенням Парламен­ту. Обраний кандидат призначається Імператором на посаду Прем’єр-міністра.

Відповідно до Закону про Кабінет міністрів 1947 р. Прем’єр-міністр призначає не більше 20 державних міністрів (ст. 2 Закону про Кабінет міністрів), причому більшість міністрів повинна бути обрана із членів Парламенту (ст. 68). Фактично всі члени Кабінету – парламентарі і всі вони затверджуються наказом Імператора.

Міністерства і функції окремих міністрів викладені в Законі про структуру державних виконавчих органів 1948 р. 12 міністрів очолюють міністерства юстиції, закордонних справ, фінансів, ос­віти, охорони здоров’я і соціального забезпечення, сільського, лісо­вого і рибного господарства, зовнішньої торгівлі і промисловості, транспорту, зв’язку, праці, будівництва, місцевого самоврядуван­ня. Крім того, один міністр Кабінету є генеральним секретарем, інші 8 міністрів стають міністрами «без портфелів», вони фактич­но виконують обов’язки радників Прем’єр-міністра і за традицією керують окремими підрозділами його канцелярії. В Кабінеті міністрів Японії відсутні посади військового та військово-морсь­кого міністрів, а також міністра внутрішніх справ (силами само­оборони керує міністр «без портфеля» – начальник управління національної оборони, а також деякі функції виконує міністер­ство місцевого самоврядування).

У період, коли міністр виконує свої обов’язки, він не може бути притягнутий до судової відповідальності без згоди на це Прем’єр-міністра (ст. 75 Конституції). Прем’єр-міністр може на певний час звільнити міністра від посади (ст. 68). Кабінет несе колективну відповідальність перед Парламентом (ст. 66) і якщо палата пред­ставників приймає вотум недовіри або відмовляється голосувати


Прочитайте также: