Рубрика - Химия

Тактика сучасного загальновійськового бою у значній мірі відрізняється від тактики Другої світової війни. В її розвитку відбулися великі зміни, зумовлені широким запровадженням у в...


Заземлення здійснюється за допомогою природних, штучних або змішаних заземлювачів. Занулення - це навмисне електричне з’єднання з нульовим захисним провідником металевих струмонепр...


Заземлення здійснюється за допомогою природних, штучних або змішаних заземлювачів. Занулення - це навмисне електричне з’єднання з нульовим захисним провідником металевих струмонепр...


5.Шум – будь - яке коливання небажаної звукової хвилі, яке заважає людині. Звукові діапазони: - інфразвукові – частота менше 20 Гц; - звукові – 20–20000 Гц; - ультразвукові – більш...


ІІІ курс відділення Сестринська справаМедсестринство в у внутрішній медициніЗадачі до семестрового іспиту1. До вас звернувся зі скаргами на виражену загальну слабкість, головний бі...


Завдання.Задача № 1.Підрозділ будівельної організації виконує покрівельні роботи. Потрібно: 1)Дати визначення поняттям „небезпечний виробничий фактор” і „шкідливий виробничий факто...


Рассчитайте осмотическое давление водного раствора хлорида кальция с концентрацией 0,05 моль/л при температуре 370С. Степень диссоциации (ионизации) CaCl2 равна 97%. Каким этот рас...


Напишите формулу мицеллы коллоидного раствора сульфата бария, полученного методом химической конденсации при взаимодействии BaCl2 и Na2SО4 в водной среде. Решение: В основе получен...


Рассчитать основные параметры устройства воздушного отопления с сосредоточенной подачей воздуха в помещение теплой стоянки автомобилей. Длина цеха ℓ, м; ширина B, м; высота H...


Провести термодинамический анализ форкамерного цикла ДВС, отнесенного к 1 кг воздуха с изохорно-изобарным подводом теплоты. Цикл (рисунок) состоит из четырех процессов: политропног...


Рассчитать и выбрать оборудование для калориферной установки приточной системы вентиляции. Производительность вентилятора G, м3/с, температура наружного воздуха tн = 50 0C ниже нул...