Рубрика - Музыка - страница 2

Уміти визначати групову приналежність лікарських речовин, що діють на синаптичну передачу, і здійснювати обґрунтований вибір груп лікарських речовин, що діють на периферичну і цент...


У процесі праці людина сприймає і переробляє інформацію, реалізує комунікативну функцію психіки, проявляє індивідуальні властивості поведінки у тих чи інших небезпечних ситуаціях. ...


¾ основні клінічні форми;(α-ІІ) ¾ методи діагностики;(α-ІІ) ¾ принципи лікування;(α-ІІ) ¾ медсестринськийпроцесс при зазначених захворюва...