Рубрика - Педагогика

Ранкову гімнастику умовно поділяють на три частини: вступну, основну і заключну. Кожна частина має свої завдання і зміст. У першій, вступній частині організують увагу дітей, навчаю...


· Планування й тематика, методика проведення підсумкових контрольних робіт, тематичних атестацій. · Аналіз результатів підсумкових зрізів (тестувань) за І та ІІ семестри (кількісна...


ПРОГРАМАПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНОЇ (ПАСИВНОЇ) ПРАКТИКИдля студентів 1 курсу напряму підготовки «Практична психологія» м. ХмельницькийВСТУПДіяльність практичного психолога потребує проф...


'^Мовлення формується у процесі загального психофізич­ного розвитку дитини. Умовами формування нормального мов-лєния є: - збережена центральна нервова система дитини; наявність нор...


Ковалев: (сонно) Алло, слушаю… Литвиненко: (тревожно и сухо) Не разбудила? Ковалев: (сонно) Ну, не совсем… Литвиненко: Очень быстро. Ты не знаешь, где обычно собирается по вечерам ...


1. Прийняття стратегії модернізації системи професійної підготовки та післядипломної освіти Службовців. 2. Подальша розбудова освітньої та наукової галузей „державне управління” ві...


Директоркомбінату (підпис. Ініціали, прізвище) « _»____________19_р. ЗВІТ про роботу Спеціалізованої науково - технічної ради за 1999 р. Голова ради (підпис) Ініціали, прізвище Сек...


/ засідання (вересень) 1. Про затвердження плану роботи робочої атестаційної комісії. 2. Про розподіл функціональних обов'язків мі: членами атестаційної комісії. II засідання (жовт...


Вельмишановннй Іване Полікарповичу! Запрошуємо Вас на вечір зустрічі зі студентами 1 курсу фізичного факультету 21 січня 2001 року, в середу, й 15.00 - в актовому залі фізичного фа...