ЗРАЗКИ ВЕДЕННЯ СТОРІНОК КЛАСНОГО ЖУРНАЛУ З НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ. Українська мова та інші мови навчання

Українська мова та інші мови навчання

Українська мова. Навчання грамоти*

1 клас, І семестр (ліва сторінка)

  Число, місяць   Прізвище та ім’я                                 І семестр
01/09 ../09 ../09 30/09 01/10 ../10 ../10 30/10 01/11 ../11 ../11 30/11 01/12 ../12 ../12 27/12  
1.                                   зар.
2.                                   зар.
...                                   зар.
                                  зар.
                                     

*Уроки читання і письма записують на одній сторінці «Українська мова. Навчання грамоти» послідовно, відповідно до розкладу.

Українська мова. Навчання грамоти

1 клас, І семестр (права сторінка)

Дата Зміст
  .../10 Звук [в]. Позначення його буквами В, в («ве»)
  ../10 Письмо рядкової букви в («ве»), складів, слів із нею
  .../10 ….. (Аналогічно записується тема уроку згідно з календарним планом)

Українська мова. Навчання грамоти*

1 клас, ІІ семестр (ліва сторінка)

  Число, місяць   Прізвище та ім’я                       Спис.(гра-мотність) Спис.(граф.навички)   Читання ІІ семестр Рік
../01 31/01 01/02 ../02 30/02 01/03 ../03 01/04 ../04 01/05 ../05 12/05   ../05      
1.                         зар. зар.   зар. зар. зар.
2.                         зар. зар.   зар. зар. зар.
...                         зар. зар.   зар. зар. зар.
                        зар. зар.   зар. зар. зар.
                          зар. зар.   зар. зар. зар.


*Уроки читання і письма записують на одній сторінці «Українська мова. Навчання грамоти» послідовно, відповідно до розкладу.

Українська мова. Навчання грамоти

1 клас, ІІ семестр (права сторінка)

Дата Зміст
  .../05 Тема уроку згідно з календарним планом
  12/05 Контрольна робота: списування
  .../05 Тема уроку згідно з календарним планом
  ../05 Тема уроку згідно з календарним планом. Контрольна робота: читання вголос *
  .../05 Тема уроку згідно з календарним планом

* Оскільки «Контрольна робота: читання вголос» передбачає індивідуальну перевірку навички читання учнів, то назву цього виду контролю записують у зміст усіх уроків, на яких здійснювався такий контроль, допоки не буде перевірено останнього учня (ученицю).

Українська мова

2 клас, І семестр (ліва сторінка)

  Число, місяць     Прізвище та ім’я       Зошит   Мовна тема*   Тема   Зошит   Аудіювання     Зошит   Діалог   Диктант   Тема   Мовна тема*   Тема   Спис. (гра- мотність) Спис. (граф. навички)   Зошит І семестр
../09 30/09   ../10 ../10 ../10   30/10   01/11 ../11 ../11 30/11   01/12   ../12 ../12 ../12   ../12 ../12 ../12   ../12 ../12   30/12    
1.                                                              
2.                                                              
...                                                              
                                                             
                                                               

*У колонці «Мовна тема» записують бали за контрольну роботу з мовної теми.


Прочитайте также: