Зразки ведення сторінок класного журналу з навчальних предметів

Всі записи, які прописуються без дати («зошит», «напам’ять») записуємо вгорі лівої сторінки журналу, всі інші - внизу під оцінками.

Українська мова та інші мови навчання

Українська мова. Навчання грамоти*

1 клас, І семестр (ліва сторінка)

  Число, місяць   Прізвище та ім’я         Зошит                 Зошит         І семестр
01/09 ../09 ../09 30/09   01/10 ../10 ../10 30/10 01/11 ../11 ../11 30/11   01/12 ../12 ../12 27/12  
1.                                       зар.
2.                                       зар.
...                                       зар.
                                      зар.
                                         

*Уроки читання і письма записують на одній сторінці «Українська мова. Навчання грамоти» послідовно, відповідно до розкладу.

Вкінці кожного місяця відводимо колонку «зошит»

Українська мова. Навчання грамоти

1 клас, І семестр (права сторінка)

Дата Зміст
  .../10 Звук [в]. Позначення його буквами В, в («ве»)
  ../10 Письмо рядкової букви в («ве»), складів, слів із нею
  .../10 ….. (Аналогічно записується тема уроку згідно з календарним планом)

Українська мова. Навчання грамоти*

1 клас, ІІ семестр (ліва сторінка)

  Число, місяць   Прізвище та ім’я     Зошит                   Спис.(гра-мотність) Спис.(граф.навички)   Читання ІІ семестр Рік
../01 31/01   01/02 ../02 30/02 01/03 ../03 01/04 ../04 01/05 ../05 12/05   ../05      
1.                                   зар. зар.
2.                                   зар. зар.
...                                   зар. зар.
                                  зар. зар.
                                    зар. зар.


*Уроки читання і письма записують на одній сторінці «Українська мова. Навчання грамоти» послідовно, відповідно до розкладу.

Українська мова. Навчання грамоти

1 клас, ІІ семестр (права сторінка)

Дата Зміст
  .../05 Тема уроку згідно з календарним планом
  12/05 Контрольна робота: списування
  .../05 Тема уроку згідно з календарним планом
  ../05 Тема уроку згідно з календарним планом. *Контроль навички читання.
  .../05 Тема уроку згідно з календарним планом

* Оскільки «Контрольна робота: читання вголос» передбачає індивідуальну перевірку навички читання учнів, то назву цього виду контролю записують у зміст усіх уроків, на яких здійснювався такий контроль, допоки не буде перевірено останнього учня (ученицю).

Українська мова

2 клас, І семестр (ліва сторінка)

  Число, місяць     Прізвище та ім’я       Зошит   Мовна тема*   Тема   Зошит   Аудіювання     Зошит   Діалог   Диктант   Тема   Мовна тема*   Тема   Спис. (гра- мотність) Спис. (граф. навички)   Зошит Тема І семестр
../09 30/09   ../10 ../10 ../10   30/10   01/11 ../11 ../11 30/11   01/12   ../12 ../12 ../12   ../12 ../12 ../12   ../12 ../12   30/12      
1.                                                                
2.                                                                
...                                                                
                                                               
                                                                 

*У колонці «Мовна тема» записують бали за контрольну роботу з мовної теми.

Після «зошит» в кінці семестру виставити оцінки за «тему».


Прочитайте также: