Засідання шкільної атестащиної комісії

/ засідання (вересень)

1. Про затвердження плану роботи робочої атестаційної комісії.

2. Про розподіл функціональних обов'язків мі: членами атестаційної комісії.

II засідання (жовтень.)

1. Розгляд поданих заяв учителів, які атестуються.

2. Затвердження графіків проведення атестації.

3. Затвердження індивідуальних планів роботи вчителів, які атестуються.

III засідання (березень)

1. Розгляд експертних оцінок діяльності педпрацівників, які атестуються.

IV засідання (квітень)

1.Розгляд атестаційних матеріалів педагогічних працівників.

ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ

ШКОЛИ

  Терміни Відповідаль Відмітка  
з/п Назва заходу проведення ний про виконан­ня, № справи  
Провести ґрунтовний аналіз щодо участі та результативності випускників школи в державній підсумковій атестації та зовнішньому незалежному оцінюванні в 20/2- 20^_ н. р. Вересень Заступник директора    
Провести ґрунтовний аналіз щодо участі та результативності учнів школи в турнірах, конкурсах, предметних олімпіадах у 20^" -2(Шн. р. Вересень Заступник директора    
Провести аналіз щодо участі вчителів школи в обласній виставці-ярмарку педагогічних ідей, у педагогічних конкурсах у 20 _7 - 20Лін. р. Вересень Заступник директора  
Розглянути на засіданні шкільних методичних об'єднань, педагогічної ради, Ради школи питання «Шляхи підвищення якості роботи школи в 20^і - 20_^н. р.» Жовтень Директор  
Організувати в 20// - 20 # н. р. роботу творчої групи за даною проблемою Жовтень Заступник директора  
Продовжити роботу щодо відкриття класів з поглибленим вивченням предметів, класів допрофільного і профільного навчання в 20 М -20<3_н. р. II семестр Директор  
Створити належні умови для якісної самоосвіти вчителів, для підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 20£- 20_^н. р. Протягом навчального року Адміністра­ція школи  
Організувати вільний доступ педагогічних працівників до мережі Інтернет, до роботи із сайтами районного, міського, обласного управлінь освіти та Міністерства освіти і науки України Протягом навчального року Директор  
Здійснювати плановий контроль за підготовкою учнів-випускників до зовнішнього незалежного оцінювання та підсумкових контрольних робіт у 20/_- 20/£н. р. II семестр Директор  
Поповнити шкільну бібліотеку навчальною літературою програмними засобами навчання за бюджетні та позабюджетні кошти Протягом навчального року Директор, бібліотекар  
                   Прочитайте также: