Запрошення

Вельмишановннй Іване Полікарповичу!

Запрошуємо Вас на вечір зустрічі зі студентами 1 курсу фізичного факультету 21 січня 2001 року, в середу, й 15.00 - в актовому залі фізичного факультету.

Будемо раді послухати Ваші спогади про роботу на факультеті, про студентські роки й наукову працю.

У програмі вечора - виступи випускників факультету різних років та концерт факультетського вокально-інстру­ментального ансамблю,

Студрада фізичногр факультету

Київського національного універснтету

ім. Тараса Шевченка

Адреса відправника: П.О. Головацький Вул.. Перемоги, 45, кв. 2, М. Чернігів, 23,   Адреса одержувача: Сому Артему Петровичу, вул.. Т.Шевченка, 35, кВ.33, м. Могилів – Подільський Вінницької області,


From: Lesovalov M. M. Artema str. , 33a/2 Donetsk – 45, Ukraine Україна, То: herr Gerhard Schmidt, Krumme Gehren, 6, 14552, Kleinmachnow  

Міністерство освіти України

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ОГОЛОШУЄ

прийом ОДИНАДЦЯТИКЛАСНИКІВ

і молоді зсередньою освітою

на ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

за умовами договорів

Після закінчення підготовчого відділення слухачі складають випускні іспити, за результатами яких зараховуються на перший курс УДУУТ на навчання за державний кошт.

До вступу на всі спеціальності університету слухачів готують з про­фільних дисциплін досвідчені викладачі кафедр Заняття проводяться у другу зміну, інтенсивно, без домашніх завдань,

Початок занять 2 грудня.

З досвіду останніх років усі випускники підготовчого відділення стали студентами першого курсу УДУХТ денної або заочної форм навчання

ДО ЗАЯВИ ДОДАЮТЬСЯ:

1 Договір про умови підготовки до вступу в університет.

2 Медична довідка (форма № О86-У)

3. 9 фотокарток розміром 3x4 ом.

ЗАПРОШУЄМО НА ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ МОЛОДЬ, ЯКА БАЖАЄ НАВЧАТИСЯ В УДУХТ

Наша адреса: Київ-33, вул. Володимирська, 68, УДУХТ, підготовче відділення, корп. Б,

другий поверх, кімната Б-207, тел. 227-94-92.

Зразок

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 2

ЗАСІДАННЯ

профспілкового комітету Українського державного університету хар­чових технологій від 11 березня 1998 року.

СЛУХАЛИ: заяву проф. П.А. Рудика з клопотанням про виділення путівки до лікувально-профілактичного санаторію "Трускавець".

УХВАЛИЛИ: виділити П.А. Рудику путівку до названого санаторію.

Оригінал підписали:

Голова засідання (підпис) Л.Р. Сурко

Секретар (підпис) Н.І. Буряк

Зразок

Протокол № 10

виробничої наради

працівників бухгалтерії агрофірми "Поділля"

від 12.12.98

Голова С.В. Марченко

Секретар А.М. Токарчук

Присутні: список додається

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Складання звіту з виробничо-фінансової діяльності агрофірми за 1998 р. (інформація головного бухгалтера С.В. Марченка).

2. Вказівки й пояснення Держкомстату з питань бухгалтерського обліку і звітності (повідомлення заступника головного бухгалтера М.Г. Руденко).

І. СЛУХАЛИ:

С.В. Марченко доповів про порядок підготовки й складання річно­го звіту, про завдання працівників обліку.

ВИСТУПИЛИ:

С.П. Дмитрієв - вказав на проблему якнайретельнішої підготов­ки матеріалів звіту і заповнення таблиць.

Г.С. Яковенко - запропонувала організувати роботу в такий спо­сіб, щоб закінчити складання звіту до 10 січня 1999 р.

УХВАЛИЛИ:

1. Усім працівникам відділу обліку забезпечити вчасну підготов­ку й високу якість матеріалів звітів з виробничо-фінансової діяльності агрофірм за 1998 рік.

2. Подати річний звіт до Облстату не пізніше 10 січня 1999 р.

II. СЛУХАЛИ:

М.Г. Руденко - вказівки й пояснення Держкомстату від 07.12.98 з питань бухгалтерського обліку в агрофірмах взяти до відома і ке­руватися ними.

Додаток: реєстраційний список на одній сторінці в одному при­мірнику.

Голова (підпис) С.В. Марченко

Секретар (підпис) А.М. Токарчук

Зразок

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор комбінату

(підпис. ініціали, прізвище)

« _»____________19_р.

ЗВІТ


Прочитайте также: