Цільові групи  з якими працює правобережний центр

Студент-практикант ________________________________________________

Керівник практики Просандєєва Л.Є.__________________________________

Характеристика бази практики

Київський міський правобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді є структурним підрозділом  Департаменту освіти і науки, молоді та спорту України, є бюджетною установою, фінансування діяльності Центру здійснюється в межах загальних асигнувань, передбачених Головному управлінню у справах сімї, молоді та спорту на 2012 р. В центрі працюють згідно штатного розпису та затверджених посадових інструкцій 11 спеціалістів.

Центр розташований в нежилому приміщенні на другому поверсі, загальною площею 421,5 кв.м., оснащений відповідно до Типових нормативів оснащення, затверджених наказом Міністерства України у справах сімї, молоді та спорту від 20.12.2006 р. №4273.

Центр співпрацює з партнерськими організаціями різних форм власності згідно підписаних угод.

Центр у своїй діяльності керується чинним законодавством та положенням про комунальну установу «Київський міський правобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді» та здійснює діяльність (відповідно КВЕД) 85.32.1 «Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання». Основними завданнями центру є створення умов для соціальної адаптації ВІЛ-інфікованих дітей та молоді та їх інтеграцію в суспільство.

Діяльність Київського міського правобережного центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді направлена на соціальну допомогу дітям та молоді, яких торкнулась проблема ВІЛ\СНІД. Клієнти центру отримують безкоштовні соціальні послуги психолога, соціальних педагогів, соціальних працівників, що сприяє їх соціальній адаптації, знижує ризик дискримінації та стигматизації.

Забезпечення роботи соціального закладу «Правобережний Центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді» збільшує рівень підготовки дітей, їх батьків та опікунів з питань здійснення догляду, формує умови для соціальної адаптації ВІЛ-інфікованих дітей та молоді. Здійснення заходів щодо соціальної підтримки і супроводу таких дітей та молоді, що спрямовані на їх інтеграцію в суспільство, дає змогу змінити їх соціальний статус, підвищити адаптивний потенціал. Деякі з клієнтів потребують довгострокового соціального супроводу в зв’язку з важким фізичним та нестабільним психо-емоційним станом, складним соціальним становищем.

Цільові групи  з якими працює правобережний центр

- ВІЛ-позитивні люди, в тому числі ВІЛ-позитивні вагітні жінки, ВІЛ-позитивні діти та діти, народжені ВІЛ-позитивними матерями;

- близьке оточення ЛЖВ.

На обліку в правобережному центрі перебуває:

340 осіб з них: 113 дітей віком від 0-14 років. З них діти з позитивним ВІЛ-статусом -76 осіб

212 осіб - молодь від 18 до 35 років

16 осіб старші 35 років

З 113 дітей до 18 років , які є клієнтами спеціалістів соціальної роботи правобережного центру, переважна частина не має умов, необхідних для гармонійного розвитку, проживає в малозабезпечених сім’ях.

Тому надзвичайно важливим є питання соціально-педагогічної їх підтримки, підготовки до перебування в організованих дитячих колективах, особливо дітей, які приймають препарати антиретровірусної терапії.

Життя сімей, в яких є ВІЛ-інфіковані,  хворі на СНІД, ускладнюється тим, що частіше за все родина не в змозі забезпечити належний догляд за хворим, або немовлям. Це, як правило, пояснюється не тільки важкістю стану хворого або новонародженої дитини але і постійно зростаючими фінансовими витратами на лікування, харчування та гігієнічні засоби по догляду за хворим або за немовлям. Особливі труднощі мають сім’ї споживачів наркотиків та неповні сім’ї, де виховуються діти. Додаткові проблеми створюють прояви стигматизації таких родин в суспільстві та непоодинокі випадки дискримінації.

Життєво важливою проблемою для сімей, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІД, є подолання комплексів “самоізоляції” та “самотності”, для цього здійснюється системна соціально-психологічна підтримка, організація заходів змістовного дозвілля, груп взаємодопомоги, груп розкриття статусу в правобережному центрі. Це формує умови для їх самореалізації, розкриття творчого потенціалу. Одним з дієвих заходів подолання стигматизації та підвищення якості життя дітей та молоді з проблемами ВІЛ/СНІД є їх участь в соціально-педагогічній діяльності центру, що сприяє їх психо-соціальній адаптації, прискорює процеси оволодівання новими життєво необхідними навичками. Використання таких технологій як арт-терапія, групи взаємодопомоги, групи розкриття статусу, консультування “рівний рівному” дозволяє сформувати атмосферу довіри та відкритості.

Результати діяльності Правобережного центру:

Адаптаційні програми для дітей, підлітків та молоді:

1) Індивідуальна фахова підтримка, консультування в тому числі кризове консультування дітей що приймають АРТ терапію, інформаційні заняття для батьків та близького оточення ЛЖВ; (до 400 послуг на місяць)

2) Психологічна допомога: психологічна діагностика, корекційні заняття, кризове втручання, проведення груп з розкриття статусу, груп взаємодопомоги; (30-40 інд консультацій на місяць)

3) Соціальний супровід (комплекс заходів, ведення випадку). Станом на 27.09.12 - 240 отримувачів послуг на яких оформлені клієнтські справи отримують послуги супроводу.

Розвиваючи програми для дітей, підлітків та молоді:

1)  Групи раннього розвитку дитини; працює 2 групи 2 рази на тиждень

2) Майстер-класи-творчі майстерні 3 групи 2 рази на тиждень

Одним з напрямків роботи центру є всебічний розвиток дітей яких торкнулась проблема ВІЛ/СНІД. В центрі проводяться соціально-педагогічні заняття підготовки до школи «Школа раннього розвитку». На сьогоднішній день з числа клієнтів центру 36 дітей шкільного віку, 6 першачків, які пішли в цьому році до загальноосвітніх шкіл та пройшли заняття раннього розвитку в центрі, 9 дітей відвідують заняття раннього розвитку в навчальному році 2012.

Стимулюючи програми для дітей, підлітків та молоді:

1) Концерти, виступи, вистави; Виставки творчих робіт; 1 раз в квартал,

2) Клубна діяльність. Проводиться раз на місяць «Клуб сімейних зустрічей (має комплексний компонент)

ВИСНОВОК

1.За час проходження фахової практики в Київському міському правобережному центрі для ВІЛ-інфікованих дітей здобула навички соціальної роботи з групою клієнтів – люди, яких торкнулась проблема ВІЛ. Засвоїла комплексний соціально-медичний підхід до вирішення проблем дітей, сімей, який включає соціальне навчання, соціальний патронаж та адресну допомогу, які забезпечують належний рівень підтримки життєдіяльності сімей та розвитку дітей, молоді (з ВІЛ).

2.Детально ознайомилась з питаннями епідеміології, принципів діагностики, медичного нагляду та лікування ВІЛ-інфекції у дітей, профілактики передачі ВІЛ та захисту прав дітей.

3.Здобула навички консультування сімей, яких торкнулась проблема ВІЛ, а саме консультування із прихильності дітей до АРТ (антиретровірусної терапії), а також групового консультування – на групах з розкриття ВІЛ-позитивного статусу.

4.Навчилась організовувати культурологічні заходи для дітей (оскільки за час проходження практики нашою групою було організовано та проведено два свята для дітей та їх батьків/опікунів.

5. Я вважаю, що завдяки проходженню практики в Центрі я здобула важливі знання та навички, які допоможуть мені як майбутньому соціальному працівнику, а також в моєму особистому житті.


Прочитайте также: