Факторы ,которые влияют на состояние системы..Нет

В параметризованном классе известен вид S с точностью до параметров – коэффициентов (например, y=ax+b, a, b - параметры).

Непараметризованный класс операторов системы (второй блок первого уровня) и соответствует подобным ситуациям с очень скудной априорной информацией об S.

Если эти параметры также заданы точно, то всякая неопределенность исчезает и мы имеем системы с полностью определенным оператором, т.е. “белый ящик”.


Вимірники системних параметрів

Вихідні параметри
Вхідні параметри
Трансп.мережа
Вимірювати системні параметри потрібно за допомогою якісних та кількісних вимірників. Якісні – вимірники, які характеризуються певним рівнем. Кількісні –виражаються цілочисельними  показниками – певними показниками. Тобто, таким чином, для дослідження стану систем необхідно переходити від кількісних до якісних характеристик.

якісні показники
Рівень осблуговування
Факторы ,которые влияют на состояние системы..Нет - №1 - открытая онлайн библиотека
Кількісні показники
Факторы ,которые влияют на состояние системы..Нет - №2 - открытая онлайн библиотека
Факторы ,которые влияют на состояние системы..Нет - №3 - открытая онлайн библиотека
Пропускна спроможність, витрати на рух
Інтенсивність, швидкість, щільність
Факторы ,которые влияют на состояние системы..Нет - №4 - открытая онлайн библиотека Факторы ,которые влияют на состояние системы..Нет - №4 - открытая онлайн библиотека                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Рівень якісної характеристики може зажди стати кількісним. Для цього необхідно ввести шкали. Якісні характеристики неможливо розрахувати за певними формулами. Їм можна лише дати оцінку.(приклад,високо\низько). Для того, об вирішувати дослідження запасів, переходів від якісних до кількісних вимірювачів іноді якісні вимірювачі простіше використовувати для аналізу параметрів функціонування системи. Наприклад, співвідношення інтенсивністі трансп.потоку до пропускної спроможності доріг виражається коефіцієнт завантаження доріг руху.

Числові характеристики бувають:

1.моментні – описує об’єкти у статиці(стан спокою) 2.інтервальні – у динаміці

Статична хар-ка системи –показує її стан і хар-ки функціонування за певний проміжок часу. Особливо важливим є моментна хар-ка.

Динамічна хар-ка –зміна параметрів у часі і просторі шляхом зміни цілочисельних показників. Важливим є інтервальна хар-ка.

Кількісні вимірники системних параметрів поділяються на прості, складні і структурні. До простих відносяться середнє арифметичне( Факторы ,которые влияют на состояние системы..Нет - №6 - открытая онлайн библиотека ), гармонічне() Факторы ,которые влияют на состояние системы..Нет - №7 - открытая онлайн библиотека  і геометричне( Факторы ,которые влияют на состояние системы..Нет - №8 - открытая онлайн библиотека ). До складних відноситься середнє арифметичне зважене( Факторы ,которые влияют на состояние системы..Нет - №9 - открытая онлайн библиотека ). До структурних відносяться мода і медіана.

Мода ( Факторы ,которые влияют на состояние системы..Нет - №10 - открытая онлайн библиотека ) – одна з найважливіших характеристик сукупності, являє собою варіант, що найбільше часто зустрічається, у даному варіаційному ряді Медіана – значення ознаки, що варіює і доводиться на середину ранжируваної (упорядкованої) сукупності ( Факторы ,которые влияют на состояние системы..Нет - №11 - открытая онлайн библиотека  ). Медіана ділить ряд навпіл.

Відносні показники системи.

Відносні показники бувають прості, складні та структурні.

Прості

-середнє арифметичне

( Факторы ,которые влияют на состояние системы..Нет - №12 - открытая онлайн библиотека )

- гармонічне

Факторы ,которые влияют на состояние системы..Нет - №7 - открытая онлайн библиотека

- геометричне( Факторы ,которые влияют на состояние системы..Нет - №8 - открытая онлайн библиотека )

Складні

арифметичне зважене( Факторы ,которые влияют на состояние системы..Нет - №9 - открытая онлайн библиотека ).

Структурні

 - Мода ( Факторы ,которые влияют на состояние системы..Нет - №10 - открытая онлайн библиотека ) – одна з найважливіших характеристик сукупності, являє собою варіант, що найбільше часто зустрічається, у даному варіаційному ряді Наприклад Факторы ,которые влияют на состояние системы..Нет - №10 - открытая онлайн библиотека - мода для ряду: 66 55 55 44 3 2 1 відповідає 5.

- Медіана – значення ознаки, що варіює і доводиться на середину ранжируваної (упорядкованої) сукупності ( Факторы ,которые влияют на состояние системы..Нет - №11 - открытая онлайн библиотека  ). Медіана ділить ряд навпіл. Наприклад Факторы ,которые влияют на состояние системы..Нет - №11 - открытая онлайн библиотека – 66 55 431 (медіана – 5), якщо n – непарне число одиниць ряду, то медіана рівна середньої арифметичної із двох середніх значень варіантів: 6 6 5 5 5 5 4 4 3 1 Факторы ,которые влияют на состояние системы..Нет - №20 - открытая онлайн библиотека .


Прочитайте также: