Ю ауласы және оның жабдықтары

Құю алаңы балқыту домна пешінің маңындағы балқыту өнімдерін-шойын мен шлакты жинапалуға арналған. Казіргі құю алаңы-домна пешінің көрігінің жанына орналасқан, шойын мен шлакқа арналған астауларды орналастыруға арналынып жасалған алаңша. Ұңғылардан ағып шыққан шойын мен шлак (12-сурет) ожаулары қарай ағады, болат төгілетін тұмсықтардың астындағы темір жол үстінде тұрады.

Құю алыңының мөлшері астуларды орналастыруға қажет, алаңның бойына қойылатын ожаулардың санамен, ұңғылардың санамен жеке астаулардың құрылмасымен анықталады. Ауаның диаметрі 75 м және биіктігі 45 м жетеді.

12-сурет Сақина сақина құю ауласы.

Жұмыс алаңшасы ауа фурмаларынан 1,5 есе төмен орналасады.

Құю ауласының жұмыс алаңында шойын мен шлактың түрлі астауларынан, сонымен қатар кесіп тастайтын (үзіп, жауып, тоқтатып) құрылғылардан басқа шойын мен шлактың ұңғыларын ашуға және жабуға арналған жабдықтар оналасады.

Құю ауласында қызмет көрсетуге жүк көтергіштігі 20/5 магниттігрейферлі көпір кран орналасады. Ол пешті айналдыра салған рельс үстемен жүріп тұрады.

Шойын мен шлакты құйып алуға арналған тұрақты астаулардың құрылғысы астаулардың көп тармақты болуына байланысты құю ауласының алаңында көп жер алады. Шайқалмалы немесе бұрылмалы астаулар тиімділеу келеді (13-сурет), мұндай тәсілмен құю тұрақты астаулардың ұзындығын 70 – 80%-ға қысқартуға, құю ауласының ауданын кішірейтуге, шойынды скрапқа (екіншілей металға) жібермеуге, астауларды жөндеу және қызмет көрсету барысындағы еңбекті көп сіңіретін жұмыстардың көлкмін азайтуға мүмкіндік береді. Бұл құю ауласында жұмыс істеудің жалпы әрі жеңілдетеді, әрі жақсартады. Шайқалмалы астауды пайдалану жақын орналасқан темір жолына негізгі және көмекші құрам қоюды талап етеді. Айналма астаудың шайқалмалыға қарағанда артықшылығы көптеу.

1 – станинасы; 2 – бесігі; 3 – иінтірек; 4 – айналшақты-бұлғақты беріміс;

6 – жетек.

13-сурет Шойын мен шлакты құйып алуға арналған шайқалмалы астау.


Прочитайте также: