Этилацетатты экстракттаҒы заттарды аныҚтау

Екі жүйелі хроматография әдісі арқылы БСС (40:12,5:29) және 6% НАс (сірке қышқылы) жүйесіндегі еріткіштермен түрлі заттар идентификацияланды. Айқындағыш ретінде УК, NH3, ТАК, ДзПНА қолдандық. Фитохимиялық сараптау нәтижесінде флаваноидтар (17) және флаваноидтың гликозидтелген (18) формасы анықталды. Анықталған заттар 4-сурет және 6-кестеде көрсетілген:

Сурет 4- Этилацетатты экстракттың екі жүйелі ҚХ- сы

Кесте 6- ЭА экстракттағы заттардың ҚХ нәтижесі

  Үлгі   Зат Rf жүйесінде   УК   NH3   ТАК
БСС НАс
  ЭА экстракт 0,89 0,03 Жарық Сары Жасыл
0,70 0,41 Жарық Сары Жасыл

Жұқа қабатты хроматография әдісі арқылы 6:4 (гексан:этилацетат жүйесі) қатынаста этилацетатты экстрактқа тәжірибе жүргіздік. Айқындағыш ретінде 60%-дық H2SO4 қышқылындағы CeSO4 қолдандық. Зерттеу нәтижесінде 5- суретте және 7- кестеде көрсетілгендей, флаваноидтар (21,22) және сапониндер (19,20) анықталды:

Сурет 5- ЭА экстракттың ЖҚХ- сы

Кесте 7- ЭА экстракттың ЖҚХ нәтижесі

Зат Rf гексан:этилацетат жүйесінде Түстің өзгеруі
0,14 Қою қызғылт
0,4 Қою көк
0,6 Жасыл
0,69 жасыл

Прочитайте также: