СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

12. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медична право України: Підручник / За заг.ред. д.ю.н., проф. С.Г.Стеценка.– К.: Всеукраїнська асоціації видавців «Правова єдність», 2008. – 507 с.

13. Стеценко С.Г., Сенюта І.Я. Законодавче забезпечення охорони здоров’я України // Право України.– 2007. – № 6. – С. 96-100

14. Хміль І.Ю. Законодавче забезпечення лікарської діяльності: навч. Посібник / І.Ю.Хміль, Б.В.Михайличенко, О.І.Артеменко – К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 208 с.

15. Ясінський В.І., Бабанін А.А., Соколова І.Ф. Правові основи діяльності медичних і фармацевтичних працівників: навч. посібник.– Сімферополь: КДМУ, 2002. – 432 с.; іл.


Зміст:

Тема № 1. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: ДЕРЖАВА, ПРАВО, СУСПІЛЬСТВО. МЕДИЧНЕ ПРАВО, ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА УКРАЇНИ.............................................................................................................3

Тема № 2. МЕДИЧНА ДОПОМОГА ЗА ЗКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ...........................................31

Тема № 3. ПРАВОВИЙ СТАТУС МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЇХ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПАЦІЄНТА. ПРАВОВІ ОСНОВИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ГРОМАДЯН......................................................................................................................97

Тема № 4. ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ВИДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЇХ СКОЄННЯ. ПОСАДОВІ ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я..........................................................134

Тема № 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ......155


Прочитайте также: