Глагол esse « быть » (Futurum I indicativi activi)

ceno, are кушать

Cethegus, i m Цетег

convivium, i n гость

cras завтра

cubо, are лежать

cunctus,a,um собранный

divitiae, arum f богатства

domicilium, i n дом

durus,a,um твердый

etiam также

ex из

fecundus,a,um плодородный

ferreus,a,um железный

hic этот

hora, ae f время

ibi там

in в, на

incitо, are назначать

inquit говорит

iucundus,a,um приятный

laborо, are работать

lectus, i m ложе, кровать

magnus,a,um большой

mane утром

medium, i n середина

multus,a,um многий

nam так как

numerus, i m число

olivetum, i n масличная роща

paratus,a,um готовый

pictura, ae f картина

plac е o, ere размещать

poena, ae f наказание

po r t o , are нести

praebe o , e re представлять

praedium, i n поместье

praeesse возглавлять

pratum, i n луг

pretiosus,a,um дорогой

primus,a,um первый

quoque также

rusticus,a,um сельский

secundus,a,um второй

servus, i m раб

severus,a,um злой

solum, i n почва, земля

statua, ae f статуя

studium, i n занятие

sub под

triclinium, i n триклиний

ulmus, i f вяз

umbra, ae f тень

urbanus,a,um городской

vel или

ventit o , are часто приходить

villicus, i m управляющий виллой

villa, ae f вилла

vinea,ae f виноградник

vocо, are звать


Пословицы и поговорки

Circulus vitiosus                Порочный круг

Deus in machina                 «Бог из машины» (неожиданная помощь)

Ex cathedra                                  С кафедры. Непререкаемо.

Ex libris                              Из книг. Знак, обозначающий владельца книги.

Sic erat in fatis                   Так суждено

Sine dubio                          Без сомнения.

Тема 7.

Страдательный залог времен системы infectum .

Praesens indicativi passivi

                           I                                         II                        IIIa                    IIIb                    IV

sing.      l.  mut-or                 tene-or              col-or                   capi-or                    audi-or

              2. muta-ris              tene-ris             col-e-ris               cape-ris                  audi-ris

              3. muta-tur              tene-tur            col-i-tur               capi-tur                  audi-tur

pl.          l.  muta-m ur           tene-m ur          col-i-m ur             capi-m ur                audi-m ur

              2. muta-m ini           tene-m ini         col-i-m ini            capi-m ini               audi-m ini

              3. muta-ntur           tene-ntur          col-u-ntur           capi-u-ntur            audi-u-ntur

Imperfectum indicativi passivi

sing.      l.  muta-ba-r            tene-ba-r              сol-eba-r              capi-eba-r              audi-eba-r

              2. muta-ba-ris         tene-ba-ris           сol-eba-ris           capi-eba-ris            audi-eba-ris

              3. muta-ba-tur        tene-ba-tur          сol-eba-tur          capi-eba-tur           audi-eba-tur

pl.          l.  muta-ba-mur      tene-ba-mur        col-e ba-mur        capi-eba-mur        audi-eba-mur

              2. muta-ba-mini     tene-ba-mini       col-eba-mini       capi-eba-mini        audi-eba-mini

              3. muta-ba-ntur      tene-ba-ntur        col-eba-ntur        capi-eba-ntur        audi-eba-ntur

Futurum primum indicativi passivi

sing.      l.  muta-b-or            tene-b-or              col-a-r                  capi-a-r                   audi-a-r

              2. muta-b-e-ris        tene-b-e-ris          col-e-ris                capi-e-ris                аudi-e-ris

              3. muta-b-i-tur        tene-b-I-tur         col-e-tur               capi-e-tur               аudi-e-tur

pl.          l.  muta-b-i-mur      tene-b-i-mur        col-e-mur            capi-e-mur             аudi-e-mur

              2. muta-b-i-mini     tene-b-i-mini       col-e-mini            capi-e-mini            аudi-e-mini

              3. muta-b-u-ntur     tene-b-u-ntur      col-e-ntur            capi-e-ntur             аudi-e-ntur

Упражнения

I. Проспрягайте во временах infectum страдательного залога:

saluto, are приветствовать

duco, ere вести

sedeo, ere сидеть

munio, ire укреплять

II. Трансформируйте предложения с активной конструкцией в пассивную, или наоборот. Определите ablativus auctoris et ablativus instrumenti:

1. Romani castra in loco idoneo ponent. 2. Quadratum spatium signabimus et muniemus. Inimici statim a custodiis cernentur. 3. Magna praeda a Romanis capietur. 4. Oppida antiqua vallo fossaque munientur. 5. Troia a Graecis expugnatur. 6. Amicitia humana maxime negotiis bonis capitur. 7. Oppidum incendio deletur. 8. Incolae Galliae latina lingua Galli appellantur. 9. Patria in periculis a viris defendi debet. 10. Magistro vitia discuntur.

IV . Переведите тексты на русский язык и определите глагольные формы, указав их время, лицо, число и спряжение.

A. De Romulo et Remo

Romulus et Remus filii Rheae Silviae sunt, gemini ex familia regia. Ut fama est, pater puerorum Mars, deus bellorum, est. Amulius, vir duri animi, pueros necare studet. Imperio Amulii gemini in alveo ponuntur et in fluvium iaciuntur. Sed pueri a deis servantur. Subito lupa advenit et geminos nutrit. Deinde a pastore Faustulo pueri inveniuntur et educantur. Postea Roma a Romulo et Remo conditur.


advenio, ire приходить

alveus , i m  корзина

animus, i m душа

bellum, i n война

cond o , ere основывать

de в

deinde затем

deus, i m бог

durus,a,um жестокий

educ o , are воспитывать

ex из

familia, ae f семья

filius, i m сын

fluvius, ii m река

gemini, orum m близнецы

iacio, ire бросать

imperium, i n приказ

invenio, ire находить

lupa, ae f волчица

neco, aare убить

nutrio, ire кормить

pastor, oris m пастух

pater, tris m отец

pono, ere класть

postea позже

puer, eri m мальчик

regius,a,um царская

sed но

servo, are спасть

studeo, re стараться

subito внезапно

Vir, i m мужчина

b. De Romanorum antiquorum deis

Romani antiqui multos deos colebant. Alii eorum in coelo, alii in terra, alii etiam in aqua habitabant. Dei, incolae coeli, primum locum inter deos tenebant, summum autem imperium Iuppiter habebant, qui dominus coeli et terrae putabatur. In Capitolio templum dei situm erat, quod ornabatur statua dei. Neptunus, deus oceani et fluviorum, in oceano habitabat, arae eius plerumque apud fluvios erant. Neptuno equi et tauri a nautis pro victimis immolabantur. Pluto imperium inferorum habebat et sub terra habitabat. Ad eum deum animae mortuorum migrabant, itaque Romani tauros nigros ei immolabant.

Alii dei Romanorum liberi Iovis putabantur, in numero eorum Mercurius, Apollo, Mars, Diana, Venus, Minerva et cetera. Mercurium Romani pro deo commercii et mercaturae colebant atque deorum nuntium numerabant. In tutela Apollinis erant poëtae, ei deo Musae praebent, in numero earum quoque Clio, Musa historiae. Diana, dea silvarum, Minerva autem dea pugnarum et sapientiae putabantur.


alius,a,ud другой

anima, ae f душа

antiquus,a,um древний

apud у

aqua, ae f вода

ara, ae f жертвенник

atque а также

autem же

Capitolium, i n Капитолий

coelum, i n небо

colo, ere почитать

commercius, i m торговля

de о

deus, i m бог

dominus, i m хозяин

equus, i m конь

etiam также

fluvius, i m река

habeo, ere иметь

habito, are жить

immolo, are жертвовать

imperium, i n власть

incola, ae m житель

inferi, orum m царство усопших

inter между

itaque итак

Iuppiter, Jovis m Юпитер

liberi, orum m дети

locus, i m место

mercatura, ae f торговля

migro, are перевозить

mortuus,a,um мертвый

multus,a,um многий

nauta, ae m моряк

niger, gra, grum черный

numero, are исчислять, причислять

numerus, i m номер, число

nuntius, i m весник

Оceanus, i m океан

orno, are украшать

plerumque в основном

Pluto, onis m Плутон

praebeo, ere предоставлять

primus,a,um первый

pro за

pugna, ae f сражение

puto, are считать

qui который

quod потому что

Romanus, i m римлянин

sapientia, ae f мудрость

statua, ae f статуя

silva, ae f лес

situs,a,um расположенный

sub под

summus,a,um высший

taurus, i m бык

templum, i n храм

teneo, ere держать

terra, ae f земля

tutela, ae f охрана

victima, ae f жертваC. De perfidia punita

Olim bellum erat inter Romam et Falerios, oppidum Romae proximum, et Romani ante Falerios castra habebant. Pueri Faliscorum autem etiam in bello extra oppidum exercebantur. Aliquando Faliscus quidam cum pueris nonnullis in castra Romana intrat et Romanis dicit: "Frustra oppidum nostrum oppugnabitis armis id non expugnabitis, sed dolo incolas superabitis. Pueros vobis mando ac ita Romanis victoriam parabo." Sed Romani ei respondent: " Contra viros arma habemus et nunquam ea contra pueros capiebamus. Semper armis pugnabamus et pugnabimus, itaque Faliscos dolo non superabimus. Pueros domum remittemus, te autem merito puniemus."

ac и

aliquando однажды

ante перед ( acc.)

arma, оrum n оружие

autem напротив

bellum, i n война

capio, cepi, captum, ere брать

castra, orum n военный лагерь

contra против (асс.)

cum с (abl.)

dico, dixi, dictum, ere говорить

dolus, і m хитрость

domus, us f  дом

etiam также

exerceo, cui, citum, ere заниматься

expugno, avi, atum, are захватывать

extra извне

frustra напрасно

habeo, ui, itum, ere иметь

incola, ae m житель

inter между (acc.)

intro, avi, atum, are входить

ita так

mando, avi, atum, are доверять

meritum, і n награда

nunquam никогда

olim когда-тоь

oppidum, і n город

oppugno, avi, atum, are нападать

paro, avi, atum, are готовить

perfidia, ae f неверность

proximus, a, um ближний

p uer, eri m мальчик

pugno, avi, atum, are бороться

punio, ivi, itum, ire наказывать

punitus, a, um наказанный

remitto, misi, missum, ere снова посылать

respondeo, spondi, sponsum, ere отвечать

sed но

semper всегда

supero, avi, atum, are побеждать

victoria, ae f победа

vir, i m мужчина


Пословицы и поговорки

Clavus clavo pellitur                    Клин клином вышибают

Consensus omnium                      Общее согласие

De te fibula narratur                    О тебя сказка сказывается; это по твоему адресу.

Ex auribus cognoscitur asinus               По ушам узнают осла

Fas est et ab hoste doceri                       Поучиться не грех и у врага

Horribile dictu                              Страшно сказать

Ut salutas, ita salutaberis             Как ты приветствуешь, так и тебя приветствуют. Как аукнется, так и откликнется.

Verus amicus amore, more, ore, re cognoscitur Верный друг узнается в любви, по нраву, по речи и по делу

                                                         Тема 8.

Третье склонение существительных.

Declinatio tertia substantivorum


Прочитайте также: