Військово-технічні дисципліни

17. Сутність, цілі, види та способи маневру військ.

18. Призначення, задачі і способи бойового застосування винищувальної авіації Повітряних Сил ЗСУ.

19. Основні заходи з підготовки гідрометеорологічних (метеорологічних) підрозділів до маршу. Задачі та показники маршу.

20. Характеристика заходів з підготовки підрозділів до військових перевезень.

21. Заходи для забезпечення живучості підрозділів на марші.

22. Види бойового забезпечення підрозділів та їх цілі.

23. Характеристика заходів по захисту радіоелектронних засобів від самонавідної(по їх випромінюванню) високоточної зброї.

24. Характеристика засобів та інженерних заходів для маскування підрозділів під час підготовки до бойових дій.

25. Особливості фортифікаційного обладнання позицій гідрометеорологічних підрозділів під час підготовки до бойових дій.

26. Особливості організації схеми бойової роботи гідрометеорологічних (метеорологічних) підрозділів в умовах радіоелектронної протидії.

27. Особливості організації схеми бойової роботи гідрометеорологічних(метеорологічних) підрозділів в режимі захисту від високоточної зброї.

28. Особливості підготовки підрозділів для бойового застосування у районах ймовірних повеней та підтоплень.

29. Заходи з підготовки гідрометеорологічних (метеорологічних) підрозділів для бойового застосування.

30. Порядок та зміст роботи командира підрозділу по з’ясуванню задачі для оцінки обстановки і опрацювання рішення на бойове застосування.

31. Бойові втрати підрозділів та заходи для їх поповнення в умовах бойових дій.

32. Порядок організації та ведення спостережень за радіаційною та хімічною обстановкою у гідрометеорологічних підрозділах.

33. Характеристика заходів по забезпеченню живучості гідрометеорологічних(метеорологічних) підрозділів в умовах радіоактивного та хімічного забруднення району бойових дій.

34. Характеристика заходів по забезпеченню прихованості, достовірності, оперативності та живучості системи зв’язку підрозділів.

35. Загальна характеристика високоточної зброї.

36. Спеціальна обробка підрозділів, які зазнали радіоактивного та хімічного забруднення.

Військово-спеціальні дисципліни

1. Класифікація хмар. Умови польотів у хмарах різних форм.

2. Типова хмарна система теплого фронту. Умови польоту в області ТФ.

3. Типова хмарна система холодного фронту 1 роду. Умови польотів у зоні холодного фронту 1 роду.

4. Типова хмарна система холодного фронту 2 роду. Умови польотів у зоні холодного фронту 2 роду.

5. Синоптичні умови утворення гроз. Прогноз гроз за методом Вайтинга.

6. Класифікація туманів. Фізична суть прогнозу радіаційного туману.

7. Атмосферна турбулентність: типи, критерії інтенсивності, вплив на політ ЛА.

8. Фізична суть прогнозу адвективного туману, синоптичні та метеорологічні умови його утворення.

9. Обмерзання літальних апаратів: синоптичні умови утворення, форми, критерії інтенсивності. Заходи по запобіганню обмерзання.

10. Застосування табличних метеоумов для виконання стрільб.

11. Зсув вітру: види, вплив на зліт та посадку літальних апаратів.

12. Поняття мінімуму погоди. Типи мінімумів.

13. Небезпечні явища погоди у районі аеродрому.

14. Небезпечні явища погоди на маршрутах польотів.

15. Сутність вітрового зондування атмосфери.

16. Поняття середнього вітру.

17. Призначення метеобюлетенів.

18. Призначення та зміст бюлетеня „Метео-наближений”.

19. Призначення та зміст бюлетеня „Метео-44”.

20. Призначення та зміст бюлетеня „Метео-11”.

21. Призначення, структура та правила оформлення бюлетеня погоди АВ-4.

22. Організація гідрометеорологічного забезпечення при підготовці та проведенні військових навчань.

23. Поняття дійсного вітру.

24. Поняття середнього вітру.

25. Цілі та задачі метеорологічного забезпечення ракетних військ та артилерії.

Військово-технічні дисципліни

1. Схема сельсинів в індикаторному режимі. Призначення елементів схеми.

2. Схема сельсинів в трансформаторному режимі. Призначення елементів схеми.

3. Технічні засоби для вимірювання температури повітря біля поверхні землі.

4. Технічні засоби для вимірювання відносної вологості повітря біля поверхні землі.

5. Технічні засоби метеослужби для вимірювання атмосферного тиску.

6. Технічні засоби метеослужби для вимірювання швидкості і напрямку вітру.

7. Технічні засоби, що застосовуються для виявлення небезпечних явищ погоди.

8. Технічні засоби метеослужби. що використовуються для збору та обробки метеоінформації.

9. Технічні засоби метеослужби на метеомайданчику, їх характеристика.

10. Призначення та склад ДМС М-49.

11. Технічні характеристики дистанційної метеорологічної станції (ДМС) М-49.

12. Призначення та склад десантного метеорологічного комплекту (ДМК).

13. Технічні характеристики десантного метеорологічного комплекту (ДМК).

14. Призначення, склад та порядок повірки реєстратора висоти хмарності РВО-2М.

15. Технічні характеристики реєстратора висоти хмарності РВО-2М.

16. Призначення та склад вимірювача дальності видимості ФИ-1.

17. Технічні характеристики вимірювача дальності видимості ФИ-1.

18. Призначення та склад МРК-1. Посадовий склад розрахунку МРК-1.

19. Технічні характеристики факсимільних апаратів.

20. Технічні характеристики ПМС-70 М.

21. Склад радіолокаційної апаратури МРК-1, призначення систем.

22. Технічні характеристики радіоприймачів.

23. Склад ПМС-70 М.

24. Тактичні характеристики метеорологічних радіолокаторів.

25. Технічні характеристики радіоприймача Р-326М.

26. Категорійність технічних засобів метеослужби за технічним станом. Зміст категорій.

27. Технічні характеристики метеорологічних радіолокаторів.

28. Технічні характеристики факсимільного апарату «ФИАЛКА-П».

29. Функціональне призначення ПМС-70 М.

30. Комплектація апаратної машини МРК-1.

31. Комплектація агрегатної машини МРК-1.

32. Комплектація допоміжної машини МРК-1.

33. Порядок монтажу дистанційної метеорологічної станції (ДМС) М-49.

34. Порядок розгортання пересувної метеорологічної станції ПМС-70.

35. Порядок розгортання та визначення метеорологічних параметрів за допомогою десантного метеорологічного комплекту (ДМК).

36. порядок розгортання апаратної машини МРК-1.


Прочитайте также: